Семинари

Конферентната зала на комплекса разполага с 76 места. Пълно аудио-визуално оборудване – мултимедиен проектор, екран, флипчарт, щрайб-проектор. Залата е подходяща за провеждане на семинари, симпозиуми, бизнес срещи, презентации, тийм-билдинг и конгресни мероприятия. Осигурени са обслужване и пакет бизнес услуги.